Ubój

Specyficznym elementem procesu produkcji mięsnej jest ubój. Wymaga on sformalizowanej procedury rejestracji odpowiednich informacji, takich jak: odnotowanie faktu uboju, zarejestrowanie osobno wagi półtusz i elementów ubocznych uboju, oraz zakwalifikowanie mięsności. Wskazane jest oznakowanie produktu uboju odpowiednimi etykietami z kodem kreskowym lub umieszczenie mięsa na oznakowanych hakach. Kolejnym krokiem będzie odnotowanie temperatury przed i po schłodzeniu mięsa.