Wsparcie produkcji

Produkcja spożywcza, a w szczególności mięsna, odbywa się w specyficznych warunkach. Aby zarejestrować w systemie informatycznym postępy w procesie produkcji, wykorzystuje się różnorodne środki techniczne, takie jak panele podłączone do wag, stacjonarne rejestratory produkcji, przenośne kolektory danych.


Rys. Lista operacji dla operatora.

W ten sposób zbiera się dane o wadze półproduktów i wyrobów gotowych, oraz sprawnie prowadza informację o rozpoczęciu/zakończeniu kolejnych operacji, jak np. rozbiór, parzenie, wędzenie. Karty technologiczne wyrobów zawierają ich receptury i opis technologii produkcji. Mając w systemie zarejestrowane zamówienia od klientów, oraz kontrakty długoterminowe, system z powodzeniem jest w stanie przygotować planiście informacje na temat zapotrzebowania na surowce, by udało się je kupić i sprowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem.


Rys. Bilans Stanu Towaru – wspomaganie decyzji zakupowych.