Graphcom - Program Partnerski
Strona główna Strefa klienta Program Partnerski

Program Partnerski


REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZA POLECENIE KLIENTA
dla klientów Graphcom Sp. o.o.

1. Promocja dotyczy podmiotów, zwanych dalej ”Podmiot”, które są klientami Graphcom i posiadają aktualną gwarancję do systemu Comarch ERP.

2. W ramach promocji, Podmiot uprawniony jest do otrzymania prowizji finansowej lub skorzystania z bezpłatnych usług Graphcom Sp. z o.o. lub skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych KLEPAS KRAUSE, na warunkach wskazanych w kolejnych ustępach regulaminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie przez Podmiot, zgłoszenia klienta zainteresowanego zakupem usług Graphcom lub programu Comarch ERP.

4.W celu zgłoszenia klienta należy pobrać i wypełnić poniższy formularz i przesłać go adres mailowy: natalia.roszkowiak@graphcom.pl  
formularz word
formularz pdf

5. Warunkiem uznania promocji jest zakup przez Zgłoszonego Klienta, usług Graphcom i/lub programu Comarch ERP Optima,  Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum, u autoryzowanego partnera Comarch: Graphcom Sp. z o.o., ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań.

6. O zakupie usług lub programu Comarch ERP przez Zgłoszonego Klienta, Podmiot zostanie niezwłocznie powiadomiony.

7. Jeżeli Graphcom Sp. z o.o. zrealizuje pierwszą transakcję sprzedaży oprogramowania lub usług do Zgłoszonego Klienta i transakcja zostanie w całości opłacona, to Podmiot otrzyma:
a. prowizję w wysokości 10% jej wartości,
b. prawo skorzystania z jednej bezpłatnej konsultacji prawnej.
8. Z wyłączeniem pierwszej transakcji, za każde zakupione przez Zgłoszonego Klienta w Graphcom Sp. z.o.o., 10 godzin usług, Podmiot otrzymuje 1 bezpłatną godzinę usług Graphcom Sp. z.o.o.

9. Za każde zakupione przez Podmiot w Graphcom Sp. z o.o., 10 godzin usług, Podmiot otrzyma:
a. prawo skorzystania z jednej, bezpłatnej godziny usług Graphcom Sp. z.o.o.,
b. prawo skorzystania z jednej bezpłatnej konsultacji prawnej.

10. Istnieje możliwość kumulacji godzin zakupionych przez poleconego klienta i Podmiot. Za każde skumulowane 10 godzin usług, Podmiot otrzymuję 1 bezpłatną godzinę usług Graphcom Sp. z o.o.

11. Bezpłatne usługi nie obejmują prac programistycznych.

12. Dla klientów spoza powiatu poznańskiego bezpłatne usługi Graphcom. Sp. z o.o. realizowane będą w postaci konsultacji zdalnych, telefonicznych i/lub realizowanych za pośrednictwem e-mail.

13. Podmiot uprawniony jest do skorzystania z konsultacji w siedzibie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych KLEPAS KRAUSE lub do konsultacji zdalnych (mailowe/telefoniczne). Darmowe konsultacje odbywać się będą do końca lipca 2016 roku.

14. Konsultacje prawne dotyczyć mogą takich dziedzin prawa jak: prawo spółek, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo pracy, prawo zamówień publicznych oraz problematyki związanej z obrotem i gospodarowaniem nieruchomościami.

15. Promocja nie dotyczy Biur Rachunkowych, dla których uruchomiony został oddzielny Program Partnerski dostępny pod adresem: http://graphcom.pl/biura-rachunkowe-i-doradztwa-podatkowego/program-partnerski-dla-biur-rachunkowych
 
 
Program Partnerski dla Klientów Graphcom

* pola wymagane