Strona główna Strefa klienta Program Partnerski II

Program Partnerski II

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZA POLECENIE KLIENTA
dla firm świadczących usługi doradcze / outsourcingu IT

1. Regulamin dotyczy podmiotów, zwanych dalej ”Podmiot”, które świadczą usługi doradcze lub outsourcingu IT.

2. W ramach współpracy, Podmiot uprawniony jest do otrzymania prowizji finansowej na warunkach wskazanych w kolejnych ustępach regulaminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie przez Podmiot, zgłoszenia klienta zainteresowanego zakupem usług programistycznych Graphcom lub programu Comarch ERP i usług wdrożeniowych.

4. W celu zgłoszenia klienta należy pobrać i wypełnić poniższy formularz i przesłać go adres mailowy:natalia.roszkowiak@graphcom.pl  
formularz wordformularz pdf

5. Warunkiem uznania promocji jest zakup przez Zgłoszonego Klienta, usług programistycznych Graphcom i/lub programu Comarch ERP Optima,  Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum i/lub usług wdrożeniowych w Graphcom Sp. z o.o., ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań.

6. O zakupie usług programistycznych, programu Comarch ERP lub usług wdrożeniowych przez Zgłoszonego Klienta, Podmiot zostanie niezwłocznie powiadomiony.

7. Jeżeli Graphcom Sp. z o.o. zrealizuje pierwszą transakcję sprzedaży usług programistycznych, oprogramowania Comarch ERP lub usług wdrożeniowych do Zgłoszonego Klienta i transakcja zostanie w całości opłacona, Podmiot otrzyma:
a. prowizję w wysokości 10% jej wartości,
b. prawo skorzystania z jednej bezpłatnej konsultacji prawnej.

8. Podmiot uprawniony jest do skorzystania z  bezpłatnej konsultacji prawnej w siedzibie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych KLEPAS KRAUSE. Darmowe konsultacje odbywać się będą do końca lipca 2016 roku.

9. Konsultacje prawne dotyczyć mogą takich dziedzin prawa jak: prawo spółek, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo pracy, prawo zamówień publicznych oraz problematyki związanej z obrotem i gospodarowaniem nieruchomościami.


 
 
Program Partnerski dla firm doradczych i IT

* pola wymagane