SIECI HANDLOWE

Komunikacja i automatyzacja – Dlaczego Puccini wybrało system Comarch Retail POS

Najnowsze trendy i narzędzia wsparcia dla efektywnej sprzedaży w dobie cyfryzacji

W wyniku postępującej cyfryzacji procedur zachodzących w przedsiębiorstwach, wyznaczane są nowe trendy w obsłudze sprzedaży, idące w parze ze stale rosnącymi wymaganiami klientów. Naturalnym następstwem tych zjawisk są zmiany w procesie sprzedaży w sklepach stacjonarnych. Zbudowanie przewagi konkurencyjnej wiąże się ze zwiększeniem skali działalności handlowej przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwia digitalizacja. Technologie informatyczne stają się wówczas rdzeniem biznesu, sprzyjającym rosnącej, daleko idącej automatyzacji. Oprogramowanie Comarch Retail POS jest platformą wspierająca pracę zarówno na stanowiskach kasowych, jak i zapleczu sklepów. System POS jest odpowiedzią firmy Comarch na zmieniające się oczekiwania dla sprzedaży realizowanej w sklepach stacjonarnych.

Wdrożenie systemu Comarch Retail POS w spółce Puccini

Wiele procesów, które wcześniej realizowane były bezproblemowo, przy wzroście skali przedsiębiorstwa okazują się być nieefektywne. Jeśli rozwój działalności spowodowany jest wzrostem liczby obsługiwanych transakcji, działań operacyjnych lub wymienianych informacji, nierzadko jest to dla firmy wyzwanie zarówno technologiczne, jak i organizacyjne. Niektóre czynności, takie jak ręczne przygotowywanie dokumentów sprzedaży, np. paragonów, są monotonną, ale kluczową dla efektywnej realizacji wielu działań procedurą. Jej automatyzację, jak i uzyskanie narzędzi do usprawnienia wielu innych procesów, umożliwia wdrożenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Realizacja wdrożenia Comarch Retail POS w spółce Puccini została zlecona poznańskiej firmie Graphcom, będącej wieloletnim partnerem firmy Comarch, a jego następstwami było usprawnienie wymiany informacji pomiędzy centralą i placówkami, udostępnienie bieżących informacji o dostępności towarów w centrali i innych sklepach pracownikom, wsparcie dla rozliczeń promocji i zestawów rabatowych oraz umożliwienie pracy stanowisk sprzedaży, nawet bez połączenia z centralą.

Sprawna komunikacja wewnątrz firmy jako wsparcie codziennej sprzedaży i inne udogodnienia, jakie oferuje system POS

Dotąd spółka Puccini bazowała na czterech różnych rozwiązaniach, czego wynikiem było m.in. konieczność ręcznej komunikacji pracowników z centralą (np. telefonicznej lub mailowej), manualnej weryfikacji stanu realizacji zamówień i dostępności towarów, czy też brak spójnej bazy danych. Skutkowało to nieefektywną komunikacją między pracownikami, która pochłaniała zbyt dużo czasu. Zmieniło się to za sprawą wdrożenia nowego systemu informatycznego Comarch Retail POS, połączonego z systemem Comarch ERP Altum, przez firmę Graphcom. Zapewniło to spółce pracę na jednej bazie danych, a funkcjonalne stanowiska POS, uczyniły aktualne informacje o towarach i zamówieniach dostępne dla sprzedawców, co jest niezbędne dla efektywnej pracy sklepów stacjonarnych.

Każdy punkt sprzedaży zyskał dostęp do informacji o stanach towarowych, również w innych lokalizacjach, co pozwala sprzedawcom zamówić dostawę niedostępnego stacjonarnie towaru z innych sklepów sieci Puccini lub magazynu centralnego, z poziomu stanowiska POS. Kierownicy salonów, z poziomu stanowiska POS, mogą teraz zrealizować dyspozycję zatowarowania sklepu na podstawie gotowych rekomendacji z systemu Comarch ERP Altum, zapewniając dostępność odpowiednich towarów. System POS umożliwia również weryfikację zgodności dostawy z zamówieniem, a w przypadku wykrycia rozbieżności, system generuje odpowiedni protokół. Dzięki rozwiązaniu Comarch powtarzalna komunikacja zostaje zmniejszona do minimum, a pracownicy zyskują narzędzie do efektywnej obsługi sprzedaży. Daje to przedsiębiorstwu możliwość generowania większych zysków, dzięki sprawnej realizacji działań operacyjnych.

Skuteczna obsługa reklamacji, zwrotów i promocji budująca zaufanie klientów

Ręczne wprowadzanie ceny przez sprzedawcę dla towarów promocyjnych było częstą praktyką w firmie Puccini, co znacznie wydłużało czas obsługi. Zmieniło się to za sprawą wdrożenia Comarch Retail POS przez Partnera Comarch, firmę Graphcom. System ostatecznie zautomatyzował zarówno proces naliczania rabatów, jak i tworzenia oraz dekompletacji zestawów. Dzięki temu częste angażowanie pracowników do tych czasochłonnych procesów nie było już konieczne. Na chwilę obecną system sam nalicza zniżki, a promocje trwają dokładnie przez określony wcześniej przez centralę czas.

Sprzedawcy widzą również na stanowiskach POS informacje o powiązanych produktach, np. w ramach zestawów. Nie muszą więc pamiętać o wszystkich obowiązujących promocjach i okazjach, co było problemem, zwłaszcza przy ich dużym nagromadzeniu. Dzięki Comarch Retail POS, dodana została również możliwość obsługi zwrotów oraz reklamacji towarów. Pozwala to na przyjęcie reklamowanych lub zwracanych towarów na stanowisku POS. Zdefiniowany w systemie proces pozwala kontrolować czas trwania kolejnych etapów obsługi reklamacji. Sprzedawcy posiadają możliwość wglądu do aktualnego statusu realizacji reklamacji, jak i wysyłania komunikatów SMS do klientów, z poziomu stanowiska POS. Wszystkie wprowadzone rozwiązania pozwoliły na poprawę jakości obsługi klienta, budując wizerunek spółki Puccini jako profesjonalnej i godnej zaufania.
system Comarch Retail POS

Niezależna od dostępności Internetu, sprawna sprzedaż jako atuty oferowane przez system POS

Możliwość pracy Comarch Retail POS w przypadku okresowych przerw w dostępie do Internetu była aspektem, na którym zależało firmie Puccini. Winne temu były trudności, które występowały już wcześniej z tego powodu. System POS wspiera sprzedaż zarówno w trybie online, jak i offline. Synchronizuje on odpowiednie dane z bazą systemu Comarch ERP Altum, zaraz po przywróceniu dostępu do Internetu. System POS umożliwia ponadto sprzedaż produktów fizycznie znajdujących się w salonie, ale nie będących według systemu na stanie. Przykładem może być nie wprowadzona jeszcze do systemu dostawa. Rozwiązanie ułatwia więc ciągłe prowadzenie sprzedaży w sklepach, pozwalając na nieprzerwaną obsługę klienta.

System dodatkowo, za sprawą funkcji ,,parkowania’’ sprzedaży, daje możliwość obsługi kilku transakcji jednocześnie. Pozwala to obsługiwać klientów na jednym stanowisku POS więcej, niż jednemu sprzedawcy. Jest to wyjątkowo pomocne dla pracowników salonu, zwłaszcza w okresie wzmożonej sprzedaży. Rozwiązanie Comarch Retail POS realnie wspiera codzienną sprzedaż, w wymierny sposób przyczyniając się do zwiększenia obrotu w sklepach stacjonarnych.

Więcej o wdrożeniu systemu Comarch Retail POS w firmie Puccini

Jeżeli szukasz systemu, który usprawni prowadzenie sklepu, postaw na rozwiązanie jakim jest Comarch Retail POS. Jeśli chciałbyś skonsultować z nami swoje potrzeby biznesowe, zadać pytanie czy rozwiać wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić