Przemysł

Nowoczesny magazyn na przykładzie wdrożenia Comarch WMS w Multichem Sp. z o.o.

Zgodnie z raportem z 2017 roku zamieszczonym w serwisie The Manufacturer, 80% firm z branży produkcyjnej postrzegało wdrożenie systemu ERP jako szansę na poprawę efektywności działań, a tym samym wyższą wydajność produkcji. Aż 38% spośród przebadanych przedsiębiorców uznało wtedy wdrożenie za najważniejszy cel inwestycyjny na dany rok.

Wdrożenie systemu Comarch ERP, a skuteczne zarządzanie firmą

Dzisiaj rynek ERP wciąż rośnie w siłę. Szacuje się, że do roku 2020 osiągnie wartość 41 miliardów dolarów. W nowoczesne oprogramowanie inwestują przede wszystkim dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, a w tym Multichem Sp. z o.o., polska firma dostarczająca kompletne rozwiązania dla samochodowych napraw lakierniczych. Zarząd spółki doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że sprawdzony i dobrze dobrany system ERP dla przemysłu to podstawa, by zaistnieć na wyjątkowo konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym. Tym samym, system zarządzania klasy ERP został wdrożony już w 2002 roku. Był to znaczący krok, który spowodował widoczne polepszenie organizacji pracy, a także ułatwił wprowadzenie skutecznych procedur działania, które obowiązują w Multichem do dzisiaj. Wdrożenie systemu przyczyniło się do poprawy jakości wytwarzanych lakierów samochodowych oraz przemysłowych, dzięki czemu w 2005 roku firma uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Sprawne zarządzanie gospodarką magazynową na przykładzie Multichem Sp. z o.o.

Spółka Multichem jest wieloletnim klientem firmy Graphcom z Poznania. To właśnie nasz zespół był odpowiedzialny za wdrożenie oprogramowania Comarch ERP XL, które jest regularnie poszerzane o dodatkowe funkcjonalności. Dynamiczny rozwój firmy to w dużej mierze efekt innowacyjnych pomysłów oraz strategicznego stylu zarządzania, jaki wypracował Prezes spółki, Piotr Muszkieta.

Wdrożenie rozwiązań Comarch pozwoliło nam rozbudować firmowe zaplecze technologiczne, zwłaszcza pod kątem automatyzacji procesów magazynowych i kontroli bezpieczeństwa załadunku. Magazyny wysokiego składowania usprawniły funkcjonowanie naszej firmy, co podwyższyło profesjonalizm naszej marki, a także pozwoliło rozszerzyć zasięgi działania.

Piotr Muszkieta, Prezes spółki

Sytuacja przed wdrożeniem systemu magazynowego Comarch WMS

W bogatej ofercie produktów oferowanych przez Multichem pod marką PROFIX, znajdują się:

  • systemy doboru kolorów lakierów samochodowych i przemysłowych,
  • podkłady, grunty, szpachlówki poliestrowe,
  • utwardzacze, przyspieszacze i katalizatory reakcji,
  • rozcieńczalniki żywice i pasty pigmentowe,
  • lakiery bezbarwne,
  • inne preparaty lakiernicze.

Spółka posiada dwa magazyny w okolicach Poznania: jeden zlokalizowany w Luboniu, a drugi w Gądkach. W pierwszym z nich znajdują się komponenty potrzebne do produkcji lakierów, natomiast w drugim przechowywane są nieoznakowane wyroby gotowe, które następnie trafiają na tzw. konfekcję, gdzie są im nadawane odpowiednie etykiety. Zachowanie ciągłości i skuteczności działań wymagało w tym przypadku rozwiązania, które pozwoliłoby na kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową przedsiębiorstwa oraz zapewniło swobodny nadzór nad wszystkimi procesami. W związku z powyższym podjęto decyzję o poszerzeniu systemu Comarch ERP XL o moduł Comarch WMS, w którym zawarte są dwie funkcjonalności: Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Dzięki temu Multichem zyskał nowoczesne magazyny wysokiego składowania, zintegrowane z systemem Comarch ERP, a tym samym zapewnił sobie pełną kontrolę nad przepływem towarów.

Integracja modułu Comarch WMS z systemem Comarch ERP

Za implementację systemu magazynowego Comarch WMS w firmie Multichem również odpowiadał zespół wdrożeniowy z Graphcom z Poznania.

Wszystkie dokumenty magazynowe zawarte w systemie Comarch ERP są przekazywane do realizacji w aplikacji Comarch WMS. To właśnie tutaj, na podstawie zbudowanej struktury magazynowej oraz w oparciu o ustalone algorytmy, realizowane są wszelkie dyspozycje magazynowe. Ze względu na to, że aplikacja Comarch WMS stanowi niezależne rozwiązanie, możliwe jest wyodrębnienie gospodarki magazynowej od innych działań, na przykład bezpośrednio związanych z księgowością.

Anna Sułkowska, kierownik zespołu wdrożeniowego w Graphcom

Nowoczesne magazyny wysokiego składowania, czyli jakie korzyści zapewnił firmie Comarch WMS?

Szybka i bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie

Taki efekt jest możliwy dzięki wprowadzeniu specjalnych kolektorów, które rozpoznają każdy towar na podstawie jego kodu kreskowego. Rozwiązanie znacznie przyspieszyło pracę magazynierów, a przez to także usprawniło proces produkcji lakierów (Luboń) czy identyfikację konkretnych puszek z lakierem (Gądki).

Kontrola przebiegu obrotu magazynowego

Bieżący wgląd w ilość i rodzaj aktualnie posiadanych lakierów czy komponentów potrzebnych do ich produkcji, umożliwił skuteczne planowanie kolejnych działań. Przykładowo, moduł Comarch WMS pozwala szybko identyfikować najstarsze surowce (najdłużej znajdujące się na magazynie) i otwarte pojemniki, czyli wszystkie towary, które powinny zostać zużyte w pierwszej kolejności. Dzięki temu Multichem może optymalizować poziom zużycia surowców, ograniczyć ewentualne straty, a tym samym zachować ciągłość działania i zaoszczędzić pieniądze.

Kompleksowa kontrola towarów

Zarówno pod kątem ilości, jak i jakości, w tym również ze względu na kryteria określone w zamówieniu.

Szybsza identyfikacja i rozwiązywanie problemów

Możliwość podglądu aktualnego położenia każdej przesyłki czy partii towaru sprawia, że magazynierzy nie tracą czasu na ich poszukiwania. Z kolei kadra zarządzająca, za sprawą funkcjonalności Comarch WMS Zarządzanie, może czuwać nad terminowością procesów, a także skutecznie identyfikować tzw. wąskie gardła, np. moment, w którym najczęściej dochodzi do powstawania przestojów.

Optymalizacja czasu pracy

Dzięki modułowi Comarch WMS Multichem usprawnił procesy magazynowe, począwszy od przyjęcia surowców na magazyn, przez zatowarowanie w wyznaczonym miejscu, aż po wydanie na produkcję i wreszcie przesunięcie puszek z gotowym wyrobem do innego magazynu. Wdrożenie systemu magazynowego Comarch ERP WMS przyspieszyło też proces realizacji corocznej inwentaryzacji, choćby poprzez rezygnację z ręcznego zliczania towarów, które wymuszało samodzielne wprowadzanie danych do systemu. Dzisiaj towary są zliczane przy użyciu kolektorów, dzięki czemu informacja o rodzaju czy ilości od razu trafia do systemu.

Oszczędność miejsca

Magazyny wysokoregałowe pozwalają maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie kilkunastokrotnie większej ilości towaru niż w przypadku standardowego, wielkopowierzchniowego składowania.

Wzrost bezpieczeństwa: zarówno pracowników, jak i asortymentu

Magazyny wysokiego składowania prawie nie wymagają udziału człowieka. Poza wózkami widłowymi na coraz większą skale wykorzystywane są także specjalne windy, które umożliwiają pracownikom szybkie pobranie towaru czy umieszczenie go w odpowiednim miejscu. Dzięki temu magazynierzy nie muszą przeciskać się wąskimi korytarzami pomiędzy regałami, co jednocześnie eliminuje ryzyko ewentualnego uszkodzenia partii podczas dostawy czy wydawania. Większe bezpieczeństwo przekłada się na redukcję kosztów wynikających z potencjalnych strat powstałych w wyniku uszkodzenia towaru, a także na poprawę wizerunku marki.

System magazynowy WMS, a potencjał magazynów wysokiego składu

Przykład wdrożenia w firmie Multichem dowodzi tego, że składowanie wysokoregałowe to nie tylko przyszłość branży logistycznej, ale i wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych, które są nastawione na dynamiczny rozwój.