WSZYSTKIE RYNKI

Wywiad z Maciejem Sową – V-ce Prezesem Graphcom Sp. o.o.

Graphcom

Jak długo stosujecie Państwo projektowe podejście w firmie?

MS. Metodykę projektową stosujemy właściwie od zawsze. Jej podwaliny wynikają z moich doświadczeń zawodowych w firmach zajmujących się wdrażaniem systemów ERP, jeszcze z lat 90-tych ubiegłego wieku. Co prawda ówczesna wiedza na ten temat, była w Polsce bardzo wybiórcza, ale wystarczyła, żeby nauczyć się podstaw podejścia projektowego. Potem uzupełnialiśmy naszą wiedzę specjalistycznymi szkoleniami, również tymi certyfikowanymi, oraz uczestnictwem w różnych projektach. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić byśmy nie stosowali zarządzania projektami w naszej działalności.

Jaką metodykę stosujecie obecnie?

Maciej Sowa - metodyka projektowa

MS. Specyfika systemów ERP w skali przedsiębiorstw zaliczanych do MŚP jest bardzo szczególna. Tego typu projekty nie dysponują wystarczającym budżetem, żeby można było zastosować w pełni metodykę typu PMBOK czy PRINCE2. To oznacza, że wymagane jest pewne uproszczone zarządzanie projektem od strony administracyjnej i organizacyjnej. Dodatkową trudnością jest też wyraźna nieoznaczoność celu projektu, w kontekście poszczególnych cech produktu, który ma powstać. Z tego ostatniego powodu wskazana byłaby metodyka zwinna, ale tu pojawia się z kolei opór po stronie inwestora, który jednak chciałby cokolwiek wiedzieć, o tym co otrzyma i, co ważniejsze, chciałby to wpisać do umowy. Z moich obserwacji wynika, że powyższe problemy powodują, że w zarządzaniu projektami ERP dominują pewne hybrydy, będące połączeniem metodyk zwinnych z klasycznymi kaskadowymi. Nie inaczej jest w naszym przypadku. W zależności od skali projektu musimy się decydować na łączenie pewnych funkcji czy na przykład uproszczenie komunikacji, a czasem wręcz dokumentacji projektowej. Jak do tego dodamy, że często po drugiej stronie mamy klienta, zupełnie nie przygotowanego do zarządzania projektami, to powstaje spore wyzwanie już na etapie inicjacji projektu. A potem, jak u Hitchcocka, napięcie wzrasta.

Jak zmieniło się podejście w zarządzaniu projektami w ostatnich 5 latach?

MS. Zmiany w ostatnich latach dotyczą przede wszystkim usprawnienia dokumentacji projektowej. W takim zakresie, by klient chciał z taką dokumentacją współpracować, ponieważ klienci MŚP mają często organiczną niechęć do pracy z dokumentacją. Dlatego poszukujemy takich form i rozwiązań, które będą dla klienta zrozumiałe, a jednocześnie pozwolą w miarę syntetycznie dokumentować projekt. Istotnym kierunkiem jest wdrażanie narzędzi elektronicznych służących zarządzaniu projektem i prowadzeniu komunikacji z klientem.

Jakie są największe wyzwania dla PMów w środowisku Waszej firmy?

MS. W zasadzie wynikają one z wymienionych powyżej powodów. Największym wyzwaniem jest współpraca z nieprzygotowanym do projektu klientem. Zazwyczaj w firmie MŚP, która zdecydowała się na wdrożenie systemu ERP, nie ma osoby, która miałaby jakieś teoretyczne przygotowanie do zarządzania projektami, a o zatrudnieniu celowym nikt nie myśli. To oznacza, że PM po naszej stronie musi oprócz zarządzania projektem, a jakimś stopniu także edukować klienta w tym obszarze. Innym wyzwaniem jest też budżet. Polska ciągle jest rynkiem ceny, więc każdy PM musi umieć odnaleźć odpowiedni kompromis pomiędzy koniecznością oszczędzania, a utrzymaniem dobrej jakości produktu.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z naszym specjalistą

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić