Kontakt w sprawach handlowych i marketingowych

Joanna Oprawa-Karwat
tel. +48 603 656 565
e-mail: joanna.oprawa-karwat@graphcom.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych

Ewa Koper
Monika Gierka

tel. +48 61 653 07 06
e-mail: ewa.koper@graphcom.pl, monika.gierka@graphcom.pl

Dane adresowe i rejestrowe

Graphcom Sp. z o.o
ul. Świetlana 26
60-151 Poznań

Odział w Warszawie:

ul. Puławska 145,
Villa Metro Business House
02-715 Warszawa

NIP: PL9721004932
KRS: 0000183361
Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII
Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 62.000 PLN