Polityka prywatności

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Graphcom sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Świetlanej 26, NIP: 9721004932 oraz Graphcom Serwis Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Świetlanej 26, NIP: 7792365033.

  2. Dane zbierane są na podstawie zgody.

  3. Celem zbierania danych jest przygotowanie oferty i prowadzenie procesu sprzedaży w zakresie produktów i usług oferowanych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty i propozycji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie oferty i/lub zawarcie umowy.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu z wyjątkiem sytuacji gdy zaistnieją przesłanki opisane w art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Aktualności

Zakupy w firmie produkcyjnej - najczęściej popełniane błędy.

9 stycznia 2024

Czy popełniasz te błędy robiąc zakupy do Twojej firmy produkcyjnej? Dowiesz się, jeśli przeczytasz ten artykuł!

Czytaj więcej

Wielka podwyżka w Baselinker dotycząca większych sprzedawców internetowych

5 stycznia 2024

Zobacz, jakie działania możesz podjąć w obliczu zmiany cennika Baselinker, aby ograniczyć ryzyko wzrostu kosztów obsługi zamówień.

Czytaj więcej

Jak przyspieszyć dodawanie produktów do sklepu internetowego?

6 listopada 2023

W tym artykule zobaczysz jak w łatwy i szybki sposób rozwiązać problem dodawania nowych produktów do Twojego sklepu internetowego.

Czytaj więcej
Pokaż więcej
Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić