Wdrożenie Comarch ERP Optima w WZ Partners – Case Study

Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób nowoczesne biuro rachunkowe WZ Partners wykorzystuje wdrożenie Comarch ERP optima do pozyskania nowych klientów i utrzymania satysfakcji już pozyskanych, to przeczytaj ten dokument Case Study.

WDROŻENIE COMARCH ERP OPTIMA DLA BIUR RACHUNKOWYCH w WZ Partners

Podstawą pracy biura rachunkowego jest program finansowo-księgowy, który nadąża za stale zmieniającymi się przepisami prawa. Comarch odpowiadając na tą potrzebę, na bieżąco aktualizuje oprogramowanie ERP Optima. Poza zapewnieniem zgodności z przepisami, wraz z kolejnymi aktualizacjami program oferuje nowe funkcjonalności usprawniające procesy w biurach rachunkowych m.in. masowe wprowadzanie faktur kosztowych przy użyciu importu, OCR dokumentów kosztowych lub wykonywanie wybranych operacji seryjnie. Dowiedź się, w jaki sposób Biuro Rachunkowe WZ Partners wspiera klientów stosując wdrożenie Comarch ERP Optima na przykładzie wdrożenia w przedsiębiorstwie
Evolution Power Tools.

WYMIANA DOKUMENTÓW I INFORMACJI MIĘDZY BIUREM RACHUNKOWYM I KLIENTEM

Jako, że Comarch ERP Optima jest programem dedykowanym m.in. dla biur rachunkowych, producent stara się możliwie jak najbardziej uprościć pracę biur rachunkowych i doradców podatkowych. Potrzeba dostarczania papierowych dokumentów do księgowej lub księgowego to zdaniem klientów biur rachunkowych, jeden z najbardziej uciążliwych procesów. W odpowiedzi na ten problem Comarch zapewnia wiele sprawnie działających modeli współpracy biur rachunkowych ze swoimi klientami, które pozwalają uniknąć czasochłonnych czynności takich jak ręczne wprowadzanie tysięcy faktur kosztowych.

1. Tradycyjna wymiana dokumentów.

Jest to forma odpowiednia dla mniej zdigitalizowanych klientów. Księgowanie odbywa się po fizycznym dostarczeniu dokumentów przez klienta. Ułatwieniem dla biura rachunkowego w tym modelu wymiany może być Comarch OCR, pozwalający na szybkie wprowadzenie faktur kosztowych oraz faktur sprzedaży do Comarch ERP Optima na podstawie skanu lub zdjęcia dokumentu.

2. Wymiana dokumentów przez chmurę Comarch.

Dzięki rozwiązaniu Comarch IBARD, czyli dysku w chmurze, klient nie jest zobligowany do fizycznego dostarczania dokumentów do siedziby biura, ponieważ może te dokumenty umieścić w formie skanów w Comarch IBARD. W drugą stronę, biuro rachunkowe może także umieścić dokumenty w chmurze, a klient może je natychmiast podejrzeć z każdego urządzenia z dostępem do Internetu. Takie rozwiązanie znacznie przyśpiesza proces wymiany informacji oraz umożliwia współpracę z klientem, który pracuje w innym mieście, bądź kraju.

3. Internetowa Wymiana Danych (IWD)

Bezpośrednia, internetowa wymiana dokumentów możliwa jest z klientami pracującymi na oprogramowaniu: Comarch Moje BR, Comarch ERP XT bądź Comarch ERP Optima. Taka metoda przyśpiesza proces wprowadzania dokumentów, ponieważ nie trzeba ich ręcznie umieszczać w bazie biura rachunkowego. W ten sposób zminimalizowane jest także ryzyko błędu, które jest stosunkowo wysokie przy wprowadzaniu dokumentów ręcznie. Wymiana danych jest bezpieczna, ponieważ podczas przesyłania dokumenty są szyfrowane i przechowywane na serwerach Comarch, które oferują wysokie standardy zabezpieczeń.

4. Praca klienta i biura rachunkowego na jednej bazie danych.

W modelu Chmura Standard, często stosowanym rozwiązaniem jest wspólna praca na jednej bazie danych Comarch ERP Optima. Klient prowadzi sprzedaż, wystawiając dokumenty handlowe oraz magazynowe, natomiast biuro rachunkowe zajmuje się m.in. księgowaniem tych dokumentów czy sporządzaniem deklaracji podatkowych w odpowiednich terminach. Aby tak pracować, wystarczy zapewnić dodatkowy dostęp do Comarch ERP Optima dla pracownika biura rachunkowego z dostępem do modułów księgowych. Taka forma współpracy w pełni eliminuje konieczność przesyłania dokumentów. Można ją również wdrożyć nie tylko w modelu Chmura Standard, ale również w przypadku, jeżeli klient pracuje na oprogramowaniu Comarch ERP Optima w modelu serwerowym.

Rozwiązanie wdrożone w Evolution Power Tools – klienta Biura Rachunkowego WZ Partners

Firma Evolution Power Tools jest klientem biura rachunkowego WZ Partners. Ponieważ obu podmiotom zależało na jak największej efektywności współpracy, bez konieczności wzajemnego przesyłania dokumentów w żadnej formie, praca odbywa się na „wspólnej” instalacji Comarch ERP Optima. Pracownicy Evolution Power Tools łączą się do serwera WZ Partners i dzięki odpowiednio skonfigurowanym uprawnieniom mają dostęp do wykonywania wybranych operacji tylko na bazie swojej firmy, bez możliwości połączenia się z bazami pozostałych klientów biura rachunkowego. Praca odbywa się na dwóch kluczach licencyjnych, z których jeden należy do Evolution Power Tools, która ponosi koszty tylko tych modułów, z których korzysta, bez konieczności zakupu modułów księgowych. Nie musi również ponosić kosztów infrastruktury serwera, która należy do WZ Partners.

Korzyści dla Evolution Power Tools:

  • Brak kosztów związanych z serwerem i jego utrzymaniem,
  • Brak konieczności przesyłania dokumentów do biura rachunkowego,
  • Szybkość procesu – dokument dodany przez pracownika EPT, natychmiast jest dostępny dla WZ Partners,
  • Szybka informacja zwrotna od biura rachunkowego w przypadku błędnych dat na dokumentach, nieprawidłowo wprowadzonych kodów JPK, niewłaściwych typów kontrahenta etc., dzięki stałemu dostępowi obu podmiotów do tej samej bazy danych.

Korzyści dla biura rachunkowego:

  • Brak konieczności ręcznego przepisywania lub skanowania dokumentów,
  • Brak konieczności przechowywania i archiwizowania wszystkich dokumentów handlowych,
  • Skrócenie czasu obiegu dokumentów, pozwala na sprawniejsze opracowanie danych księgowych i szybsze przekazanie informacji zwrotnych do klienta,
  • Atrakcyjna, nowoczesna i sprawdzona metoda współpracy z klientem, stanowiąca zachętę dla kolejnych klientów.

Charakterystyka Grupy WZ Partners

Firma WZ Partners istnieje na rynku od 1992 roku. Blisko 30 letnie doświadczenie pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi klientów w zakresie księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego oraz biznesowego. Do zapewnienia najwyższej jakości, usług poza wykwalifikowanym kapitałem ludzkim, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego oprogramowania. Grupa WZ Partners zdecydowała się na wdrożenie Comarch ERP Optima.

Współpraca między WZ Partners a Graphcom – długoletnim Partnerem Comarch, pozwala na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności programów oferowanych przez Comarch, a co za tym idzie, rozszerzenie oferty usług biura rachunkowego o pożądane przez klienta rozwiązania. Warto tutaj wspomnieć o:

  • Comarch HRM, które pozwala na efektywne zarządzanie czasem pracy, nieobecnościami, wnioskami urlopowymi przez klienta biura rachunkowego. WZ Partners udostępnia serwer dedykowany do Comarch HRM dla swoich klientów, zarówno tych którzy pracują na zintegrowanym systemie ERP od Comarch, ale także dla klientów, którzy Comarch HRM używają jako aplikacji samodzielnej.
  • Moduł Analiz BI, który umożliwia dostęp klientom biura rachunkowego do analiz i raportów stworzonych na podstawie danych wprowadzonych w bazie ERP np. nierozliczone należności. Analizy BI dla biur rachunkowych pozwalają na przesyłanie preferowanych raportów do wybranych klientów drogą mailową. Funkcjonalność subskrypcji e-mail pozwala określić częstotliwość raportowania, dzięki czemu biuro rachunkowe oszczędza czas na każdorazowe przygotowanie i wysłanie raportu.

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem pracy biura rachunkowego na oprogramowaniu ERP Optima, podniesieniem efektywności Twoich pracowników bądź rozszerzeniem oferowanych usług? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić