REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZA POLECENIE KLIENTA  dla klientów Graphcom Sp. o.o. 

 

1. Promocja dotyczy podmiotów, zwanych dalej ”Podmiot”, które są klientami Graphcom i posiadają aktualną gwarancję do systemu Comarch ERP.

 

2. W ramach promocji, Podmiot uprawniony jest do otrzymania prowizji finansowej lub skorzystania z bezpłatnych usług Graphcom Sp. z o.o. lub skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause, na warunkach wskazanych w kolejnych ustępach regulaminu.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie przez Podmiot, zgłoszenia klienta zainteresowanego zakupem usług Graphcom lub programu Comarch ERP.

 

 

4.W celu zgłoszenia klienta należy pobrać i wypełnić poniższy formularz i przesłać go adres mailowy: joanna.oprawa-karwat@graphcom.pl 
formularz word
 /  formularz pdf

 

5. Warunkiem uznania promocji jest zakup przez Zgłoszonego Klienta, usług Graphcom i/lub programu Comarch ERP Optima,  Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum, u autoryzowanego partnera Comarch: Graphcom Sp. z o.o., ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań.

 

6. O zakupie usług lub programu Comarch ERP przez Zgłoszonego Klienta, Podmiot zostanie niezwłocznie powiadomiony.

 

7. Jeżeli Graphcom Sp. z o.o. zrealizuje pierwszą transakcję sprzedaży oprogramowania lub usług do Zgłoszonego Klienta i transakcja zostanie w całości opłacona, to Podmiot otrzyma:

 

a. prowizję w wysokości 10% jej wartości,
b. prawo skorzystania z jednej bezpłatnej konsultacji prawnej.

 

8. Z wyłączeniem pierwszej transakcji, za każde zakupione przez Zgłoszonego Klienta w Graphcom Sp. z.o.o., 10 godzin usług, Podmiot otrzymuje 1 bezpłatną godzinę usług Graphcom Sp. z.o.o.

 

9. Za każde zakupione przez Podmiot w Graphcom Sp. z o.o., 10 godzin usług, Podmiot otrzyma:

 

a. prawo skorzystania z jednej, bezpłatnej godziny usług Graphcom Sp. z.o.o.,

b. prawo skorzystania z jednej bezpłatnej konsultacji prawnej.

 

10. Istnieje możliwość kumulacji godzin zakupionych przez poleconego klienta i Podmiot. Za każde skumulowane 10 godzin usług, Podmiot otrzymuję 1 bezpłatną godzinę usług Graphcom Sp. z o.o.

 

11. Bezpłatne usługi nie obejmują prac programistycznych.

 

12. Dla klientów spoza powiatu poznańskiego bezpłatne usługi Graphcom. Sp. z o.o. realizowane będą w postaci konsultacji zdalnych, telefonicznych i/lub realizowanych za pośrednictwem e-mail.

 

13. Podmiot uprawniony jest do skorzystania z konsultacji w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause lub do konsultacji zdalnych (mailowe/telefoniczne). Darmowe konsultacje odbywać się będą do 31.12. 2019 roku.

 

14. Konsultacje prawne dotyczyć mogą takich dziedzin prawa jak: prawo spółek, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo pracy, prawo zamówień publicznych oraz problematyki związanej z obrotem i gospodarowaniem nieruchomościami.

 

Zapraszamy do kontaktu. 

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić