Aktualności

Zapewnij wysoką jakość produktów w Twojej firmie dzięki wykorzystaniu traceability w Comarch ERP XL

Traceability w Comarch ERP XL

Czy odpowiednia jakość produktów jest kluczowa, jeśli chodzi o satysfakcję Twoich klientów? Czy pełna identyfikowalność pochodzenia wyrobów oraz wykorzystania surowców (tzw. traceability lub kontrola partii) jest dla Ciebie wymogiem ze względu na obowiązujące przepisy? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możesz spełnić standardy związane z traceability w Comarch ERP XL, przeczytaj poniższy artykuł.

Czym są wymogi odnośnie traceability

Traceability, nazywane również kontrolą partii lub „identyfikowalnością”, to zdolność śledzenia pochodzenia oraz wykorzystania dóbr (takich jak surowce, półprodukty czy produkty). Traceability oznacza rejestrację przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw, ale także parametrów identyfikujących te dobra i wszystkie lokalizacje związane z ich przepływem. Dzięki traceability w Comarch ERP XL, zapewnisz Twojej firmie odpowiednią kontrolę produkcji na każdym etapie jej realizacji.

Traceability w Comarch ERP XL

W połowie roku 2020 w obszarze traceability w Comarch ERP XL zostały wprowadzone dwa dedykowane raporty. Pierwszy z nich to „pochodzenie wyrobu”, drugi – „wykorzystanie materiału”. Za pomocą raportu: „pochodzenie wyrobu” możesz sprawdzić historię pochodzenia danego wyrobu ze zlecenia produkcyjnego lub historię pochodzenia wybranej dostawy. Z kolei raport: „wykorzystanie materiału” umożliwia sprawdzenie historii wykorzystania wytworzonego wyrobu lub półproduktu, użytego w poszczególnych zleceniach produkcyjnych, lub użycia surowca z wybranej dostawy.

Dane w obu raportach są przedstawiane w formie płaskiej listy lub drzewka. Wszystkie dokumenty w raporcie (jak np. dokument RW, PW, FZ, FS) możesz zaznaczyć, sprawdzić ich szczegóły oraz to jakie inne dokumenty są z nimi powiązane. Możesz również z poziomu danego dokumentu przejść do kolejnego raportu traceability. W przypadku raportu w formacie płaskiej listy możesz wybrać opcję filtrowania (np. sprawdzić dane dla wybranego magazynu, lub okresu). Format drzewka natomiast pozwala na zawężanie lub poszerzanie prezentowanych danych (za pomocą funkcji „zwiń” i „rozwiń”) lub zdefiniowanie własnego formatu listy dokumentów.

Przykładowy raport: „pochodzenie wyrobu” w systemie Comarch ERP XL:

traceability W comarch ERP XL

Jeśli chcesz otworzyć zakładkę z raportem: „pochodzenie wyrobu”, wystarczy, że otworzysz moduł Produkcja lub moduł Sprzedaż (raport dostępny jest z poziomu głównego menu wybranego modułu). Ponadto raport ten otworzyć można również z poziomu dokumentów ZP (zlecenia produkcyjnego), HPR (harmonogramu projektu) lub raportu traceability w Comarch ERP XL. Jeśli chcesz, aby wygenerowano raport, musisz podać dane dotyczące konkretnego „ProdZasobu” (czyli produktu, produktu ubocznego lub półproduktu) albo konkretnej dostawy.

Przykładowy raport: „wykorzystanie materiału” w systemie Comarch ERP XL:

traceability w comarch erp xl

Jeśli chcesz otworzyć zakładkę z raportem: „wykorzystanie materiału”, wystarczy, że otworzysz moduł Produkcja lub moduł Sprzedaż (raport dostępny jest z poziomu głównego menu wybranego modułu). Ponadto raport ten otworzyć można również z poziomu dokumentów ZP (zlecenia produkcyjnego), HPR (harmonogramu projektu) lub raportu traceability w Comarch ERP XL. Jeśli chcesz, aby raport został wygenerowany, musisz podać dane dotyczące konkretnego „ProdZasobu” (czyli produktu, produktu ubocznego lub półproduktu) albo konkretnej dostawy.

Dedykowane raporty traceability w Comarch ERP XL

Bywa, że specyfika danej branży wymaga szybkiego udostępnienia informacji dotyczących traceability w określonym formacie. Jeśli zajdzie potrzeba kontroli, audytor może chcieć sprawdzić konkretne dane na temat partii wybranego produktu lub surowca. Aby kontrola przebiegła sprawnie, możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanych wcześniej raportów. Firma Graphcom wprowadziła takie rozwiązanie m.in. w przedsiębiorstwie Foodmakers, które zajmuje się produkcją żywności.

Kontrola w firmie Foodmakers może przebiec na dwa sposoby. W przypadku pierwszego z nich audytor pobiera z magazynu wybrany surowiec i sprawdza jego datę ważności oraz numer partii. Następnie sprawdza historię partii surowca na podstawie dokumentów jego zakupu, listy produktów powstałych na jego bazie oraz listę odbiorców tych produktów. Drugi sposób kontroli pozwala audytorowi na wyszukanie wyrobu gotowego na podstawie jego nazwy i daty ważności, a później na odczytanie informacji na temat surowców wykorzystanych do jego wytworzenia. W obu przypadkach raport ma formę listy z wyszczególnionymi pozycjami zawierającymi informacje o dacie ważności, dacie wystawienia, ilości, danych kontrahenta, numerze zlecenia produkcyjnego oraz numerze dokumentu związanego.

Przykładowy raport kontroli partii przygotowany przez firmę Graphcom (po lewej raport dla surowca, po prawej raport dla wyrobu gotowego):

traceability w comarch erp xl

Co osiągniesz dzięki wdrożeniu traceability w Comarch ERP XL, jeśli jesteś producentem w branży spożywczej?

Traceability jest niezwykle istotną kwestią w branży spożywczej. W tym segmencie zarówno kontrahenci, jak i sami konsumenci stawiają wysokie wymagania dotyczące jakości finalnych produktów. Dzięki wykorzystaniu automatyzacji umożliwiającej szybkie generowanie odpowiednich raportów traceability, możliwe jest sprawne przeprowadzenie ewentualnego audytu w Twojej firmie. W rezultacie możesz zapewnić sobie wizerunek wiarygodnego dostawcy. Dodatkowo sprawnie realizowane traceability w Comarch ERP XL pozwala na łatwą identyfikację procesów i surowców wykorzystywanych w produkcji. Dzięki temu możesz szybko zareagować na spadki jakości poszczególnych produktów lub szybko wycofać wadliwe partie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz przygotować Twoją firmę na ewentualne kontrole w zakresie traceability w Comarch ERP XL, skorzystaj z usług firmy Graphcom do uruchomienia dedykowanych, dostosowanych do Twojej branży raportów. Dzięki odpowiedniemu dobraniu formatu prezentowanych danych, będziesz gotowy na każde, nawet niezapowiedziane audyty w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci usprawnić działanie Twojego przedsiębiorstwa!

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić