Biura rachunkowe

Nowe sprawozdania finansowe, czyli jak zmieni się rachunkowość w roku 2019?

Comarch e-sprawozdania

Wraz z początkiem 2019 roku systemy ERP Comarch zostały zaktualizowane o nowe funkcjonalności (aplikacja Comarch e-Sprawozdania), które umożliwią przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej wraz z kwalifikowanym podpisem, bądź zaufanym profilem ePUAP. Jest to konsekwencja najnowszych zmian w przepisach prawnych, zgodnie z którymi od 01.10.2018 właściciele firm mają obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego według nowych wytycznych. Akceptowane będą wyłącznie dokumenty w postaci elektronicznej. Wyjątek stanowią jedynie raporty przygotowywane na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz dokumenty spółek, w których dzień bilansowy przypadał na 30.09.2018 lub wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że wdrożenie aplikacji Comarch e-Sprawozdania to konieczność. 

 

Procedura postępowania i ważne terminy

Powyższe informacje są szczególnie istotne dla właścicieli spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dla współpracujących z nimi biur rachunkowych. Oni w szczególności powinni zapoznać się z aplikacją Comarch e-Sprawozdania. Zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania, w pierwszym kroku sprawozdanie musi być zaakceptowane przez akcjonariuszy spółki. Mają oni na to 6 miesięcy od dnia bilansowego. Następnie dokument powinien być w ciągu 15 dni przekazany do KRS. Przykładowo, jeśli roczne sprawozdanie finansowe dla danej spółki zostało przygotowane na dzień 31.12.2018 to oznacza to, że musi być ono złożone w KRS do połowy lipca 2019 roku. Można to zrobić za pośrednictwem platformy elektronicznej, która umożliwia bezpośrednie i bezpłatne przekazanie dokumentu w postaci pliku XML.

 

Korzyści aplikacji Comarch e-Sprawozdania

Poprawne przygotowanie sprawozdania finansowego wymaga poszerzenia systemu Comarch ERP o dedykowaną aplikację do e-sprawozdań, która umożliwia wygenerowanie sprawozdania w pełni zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wdrożenie rozwiązania Comarch e-Sprawozdania zapewnia użytkownikowi szereg przydatnych funkcjonalności, które usprawniają wykonywanie operacji finansowo-księgowych. Można wśród nich wymienić m.in.:

  • możliwość integracji z danymi znajdującymi się w systemach Comarch ERP
  • tworzenie sprawozdań w oparciu o rok poprzedni,
  • szybki dostęp do archiwum raportów finansowych,
  • zarządzanie podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem,
  • współpraca z różnymi systemami klasy ERP dla firm.

 

Weź udział w webinarze

Więcej na temat szczegółów działania aplikacji Comarch e-Sprawozdania można dowiedzieć się biorąc udział w webinarze organizowanym przez Comarch. Odbędzie się on już 17.01.2019 o godzinie 11:00. W sposób szczególny zachęcamy do udziału biura rachunkowe. Rejestracji można dokonać tutaj.

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić