Przemysł

Kluczowe procesy magazynowe w Kompanii Drobiarskiej IKO usprawnione dzięki systemowi Comarch WMS

Sprawna logistyka kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Prawidłowo zarządzane procesy magazynowe wpływają pozytywnie na szybkość realizacji zamówień oraz dostaw do klientów i kontrahentów. System Comarch WMS pozwala na sprawne zarządzanie gospodarką magazynową, dlatego też firma IKO Kompania Drobiarska zleciła jego wdrożenie firmie Graphcom, z którą współpracowała wcześniej przy uruchomieniu systemu Comarch ERP XL. Zadaniem systemu Comarch WMS w przedsiębiorstwie IKO Kompania Drobiarska jest wspieranie obsługi istotnych procesów zachodzących na magazynie, jak na przykład procesu wydania palet z zamówienia lub procesu przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji.

Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji

Proces rozpoczyna się w systemie Comarch ERP XL. System dzięki zgromadzonym w nim danym pozwala planiście na wybranie zamówień sprzedaży, które następnie zostają zlecone do wykonania na produkcji. Na podstawie otrzymanego zamówienia, pracownicy działu produkcji oklejają towary odpowiadającymi im etykietami i układają je na paletach, które zostają przekazane na magazyn. Proces przyjęcia towaru na magazynie realizowany jest w aplikacji Comarch WMS, dzięki wykorzystaniu mobilnego kolektora. Magazynier najpierw dodaje w systemie nowy dokument przyjęcia AWD.

Dzięki sczytaniu kodu z etykiety zamówienia, łączący dane zamówienie z dokumentem przyjęcia AWD. Potem skanuje kody z etykiet towarów, wprowadzając konkretne pozycje na dokument. Kiedy proces dodawania pozycji jest zakończony, magazynier przykleja na towar z zamówienia wcześniej wygenerowaną i wydrukowaną etykietę z kodem palety. Następnie skanuje kod, aby przydzielić dane towary do odpowiedniej jednostki zbiorczej. Po wykonaniu tej czynności, paleta zostaje ulokowana na wadze najazdowej i jest ważona. Wynik ważenia wysyłany jest na kolektor, tym samym konkretnej palecie przypisana zostaje określona waga. Następnie dokument AWD jest zatwierdzany. Po tej czynności w systemie Comarch ERP zostaje automatycznie wygenerowany dokument handlowy przyjęcia wewnętrznego PW. Proces ten realizowany jest przy pomocy dedykowanej aplikacji „Worker”. Dzięki tej aplikacji w systemie Comarch ERP XL następuje automatyczne przypisanie rezerwacji do wcześniej powstałego zamówienia sprzedaży.

Proces wydania palet z zamówienia

Kiedy magazyn ma za zadanie wydać zamówienie, w biurze z poziomu systemu Comarch ERP XL drukowany jest dokument ZS (zamówienie sprzedaży), zawierający indywidualny kod kreskowy EAN z numerem danego zamówienia, który zostaje przekazany na magazyn. Magazynier korzystając z kolektora, skanuje kod kreskowy EAN zamówienia. W rezultacie w systemie Comarch WMS, na kolektorze, zostaje otwarte wydanie ZWM. W dalszej kolejności system podpowiada pracownikowi, gdzie dokładnie znajduje się towar klienta, umożliwiając tym samym szybkie skompletowanie i wydanie produktów. Pracownik skanuje kod na etykiecie palety, potwierdzając tym samym jej odbiór i zatwierdzając znajdujące się na niej towary. Czasem może zdarzyć się, że tylko część towarów z palety ma być wydana. W takiej sytuacji ilość produktów na palecie musi zostać zredukowana do ilości zgadzającej się z zamówieniem. Pozostałe produkty otrzymują nową etykietę, zgodną ze stanem ilościowym.

Przechodząc do dalszej części realizacji procesu wydania, magazynier używa wagi najazdowej, aby potwierdzić ciężar wydawanej palety. Z poziomu systemu Comarch WMS pracownik drukuje nową etykietę, którą nakleja na wydawaną paletę. Etykieta zawiera informacje na temat produktu (takie jak dane kontrahenta czy zawartość palety) i ostatecznie potwierdza zawartość wydawanego zamówienia. Co więcej, w tej części procesu waga palety jest dodatkowo potwierdzana, ponieważ paleta mogła być wcześniej zdekompletowana w trakcie wydania albo z powodu możliwych przesunięć między magazynami. Dzięki ponownemu zważeniu możliwe jest wyeliminowanie potencjalnych błędów i poprawna realizacja zamówienia. Na koniec paleta razem z wydrukowanym dokumentem handlowym WZ zostaje przekazana przewoźnikowi.

Zastosowanie systemu Comarch WMS w przedsiębiorstwie

Comarch WMS pozwala zbudować strukturę magazynu, zdefiniować procesy i algorytmy zarządzania, oraz zapewnić odpowiednie dyspozycje dla pracowników magazynu. Umożliwia ponadto monitorowanie stanu magazynu i realizacji działań oraz procesów na jego obszarze. System zapewnia sprawną realizację procesów przyjęć, lokalizacji, przesunięć, wydań i inwentaryzacji towarów. Dzięki narzędziu jakim jest Comarch WMS, firma zyskuje możliwość sprawnego zarządzania gospodarką magazynową. Z systemu korzystają operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa, które codziennie zajmują się obsługiwaniem wielu przesyłek. W celu zapewnienia sprawnej oraz zautomatyzowanej obsługi procesów magazynowych w firmie, warto skorzystać z rozwiązania Comarch WMS połączonego z systemem Comarch ERP.

Firma IKO Kompania Drobiarska osiągnęła liczne korzyści dzięki rozwiązaniu Comarch WMS, wdrożonemu i połączonemu z systemem Comarch ERP XL:

  • Ilość personelu zajmującego się wydawaniem wyrobów gotowych pod zamówienia klientów została zmniejszona.
  • Wzrosła zgodność wysyłek z zamówieniami klientów, a błędy w realizacji zamówień zostały znacznie ograniczone.
  • Ryzyko, że na samochód z wysyłką trafi źle dobrana lub zdekompletowana paleta, zostało znacznie zmniejszone.
  • Obsługa przyjęć i wydań towarów została usprawniona dzięki użyciu mobilnych kolektorów.
  • Kontrola przyjmowanych i wydawanych produktów została ulepszona dzięki monitorowaniu i rejestrowaniu wagi palety w systemie Comarch WMS.

 

Uefektywnij e-sprzedaż w swojej firmie, stawiając na rozwiązanie Comarch WMS. Jeśli chciałbyś skonsultować z nami swoje potrzeby biznesowe, zadać pytanie czy rozwiać wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić