Przemysł

Lokalizacja towaru w magazynie na przykładzie wdrożenia Comarch WMS w Multichem Sp. z o.o.

Zgodnie z raportem z 2017 roku zamieszczonym w serwisie The Manufacturer, 80% firm z branży produkcyjnej postrzegało wdrożenie systemu ERP jako szansę na poprawę efektywności działań, a tym samym wyższą wydajność produkcji, co umożliwi szybka lokalizacja towaru w magazynie. Aż 38% spośród przebadanych przedsiębiorców uznało wtedy wdrożenie za najważniejszy cel inwestycyjny na dany rok.

Wdrożenie systemu Comarch ERP, a skuteczne zarządzanie firmą

Dzisiaj rynek ERP wciąż rośnie w siłę. Szacuje się, że do roku 2020 osiągnie wartość 41 miliardów dolarów. W nowoczesne oprogramowanie inwestują przede wszystkim dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, a w tym Multichem Sp. z o.o. Jest to polska firma dostarczająca kompletne rozwiązania dla samochodowych napraw lakierniczych. Zarząd spółki doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że sprawdzony i dobrze dobrany system ERP dla przemysłu to podstawa, by zaistnieć na wyjątkowo konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym. Tym samym, system zarządzania klasy ERP został wdrożony już w 2002 roku. Był to znaczący krok, który spowodował widoczne polepszenie organizacji pracy. Ułatwił wprowadzenie skutecznych procedur działania, które obowiązują w Multichem do dzisiaj. Wdrożenie systemu przyczyniło się do poprawy jakości wytwarzanych lakierów samochodowych oraz przemysłowych. Dzięki temu w 2005 roku firma uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Sprawna lokalizacja towaru w magazynie na przykładzie Multichem Sp. z o.o.

Spółka Multichem jest wieloletnim klientem firmy Graphcom z Poznania. To właśnie nasz zespół był odpowiedzialny za wdrożenie oprogramowania Comarch ERP XL, które jest regularnie poszerzane o dodatkowe funkcjonalności. Dynamiczny rozwój firmy to w dużej mierze efekt innowacyjnych pomysłów oraz strategicznego stylu zarządzania, jaki wypracował Prezes spółki, Piotr Muszkieta.

Wdrożenie rozwiązań Comarch pozwoliło nam rozbudować firmowe zaplecze technologiczne, zwłaszcza pod kątem automatyzacji procesów magazynowych i kontroli bezpieczeństwa załadunku. Magazyny wysokiego składowania usprawniły funkcjonowanie naszej firmy, co podwyższyło profesjonalizm naszej marki, a także pozwoliło rozszerzyć zasięgi działania.

Piotr Muszkieta, Prezes spółki

Sytuacja przed wdrożeniem systemu magazynowego Comarch WMS

W bogatej ofercie produktów oferowanych przez Multichem pod marką PROFIX, znajdują się:

  • systemy doboru kolorów lakierów samochodowych i przemysłowych,
  • podkłady, grunty, szpachlówki poliestrowe,
  • utwardzacze, przyspieszacze i katalizatory reakcji,
  • rozcieńczalniki żywice i pasty pigmentowe,
  • lakiery bezbarwne,
  • inne preparaty lakiernicze.

Spółka posiada dwa magazyny w okolicach Poznania: jeden zlokalizowany w Luboniu, a drugi w Gądkach. W pierwszym z nich znajdują się komponenty potrzebne do produkcji lakierów. Natomiast w drugim przechowywane są nieoznakowane wyroby gotowe, które następnie trafiają na tzw. konfekcję, gdzie są im nadawane odpowiednie etykiety. Zachowanie ciągłości i skuteczności działań wymagało w tym przypadku rozwiązania, które pozwoliłoby na kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową przedsiębiorstwa i zapewniło swobodny nadzór nad procesami. W związku z powyższym podjęto decyzję o poszerzeniu systemu Comarch ERP XL o moduł Comarch WMS. Są w nim zawarte są dwie funkcjonalności: Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Dzięki temu Multichem zyskał nowoczesne magazyny wysokiego składowania, zintegrowane z systemem Comarch ERP, a tym samym zapewnił sobie pełną kontrolę nad przepływem towarów.

Integracja modułu Comarch WMS z systemem Comarch ERP

Za implementację systemu magazynowego Comarch WMS w firmie Multichem również odpowiadał zespół wdrożeniowy z Graphcom z Poznania.

Wszystkie dokumenty magazynowe zawarte w systemie Comarch ERP są przekazywane do realizacji w aplikacji Comarch WMS. To właśnie tutaj, na podstawie zbudowanej struktury magazynowej oraz w oparciu o ustalone algorytmy, realizowane są wszelkie dyspozycje magazynowe. Aplikacja Comarch WMS stanowi niezależne rozwiązanie, dzięki czemu możliwe jest wyodrębnienie gospodarki magazynowej od innych działań. Choćby tych bezpośrednio związanych z księgowością.

Anna Sułkowska, kierownik zespołu wdrożeniowego w Graphcom

Szybka lokalizacja towaru w magazynie wysokiego składowania, czyli jakie korzyści zapewnił firmie Comarch WMS?

Szybka lokalizacja towaru w magazynie

Taki efekt jest możliwy dzięki wprowadzeniu specjalnych kolektorów, które rozpoznają każdy towar na podstawie jego kodu kreskowego. Rozwiązanie znacznie przyspieszyło pracę magazynierów, a przez to także usprawniło proces produkcji lakierów (Luboń) czy identyfikację konkretnych puszek z lakierem (Gądki).

Kontrola przebiegu obrotu magazynowego

Bieżący wgląd w ilość i rodzaj aktualnie posiadanych lakierów czy komponentów potrzebnych do ich produkcji, umożliwił skuteczne planowanie kolejnych działań. Przykładowo, moduł Comarch WMS pozwala szybko identyfikować najstarsze surowce (najdłużej znajdujące się na magazynie) i otwarte pojemniki. Innymi słowy, wszystkie towary, które powinny zostać zużyte w pierwszej kolejności. Dzięki temu Multichem może optymalizować poziom zużycia surowców i ograniczyć ewentualne straty. To z kolei pozwala zachować ciągłość działania i zaoszczędzić pieniądze.

Kompleksowa kontrola towarów

Jest to kontrola zarówno pod kątem ilości, jak i jakości, w tym również ze względu na kryteria określone w zamówieniu.

Szybsza identyfikacja i rozwiązywanie problemów

Możliwość podglądu aktualnego położenia każdej przesyłki czy partii towaru sprawia, że magazynierzy nie tracą czasu na ich poszukiwania. Z kolei kadra zarządzająca, za sprawą funkcjonalności Comarch WMS Zarządzanie, może czuwać nad terminowością procesów. To z kolei pozwala skutecznie identyfikować tzw. wąskie gardła, np. moment, w którym najczęściej dochodzi do powstawania przestojów.

Optymalizacja czasu pracy

Dzięki modułowi Comarch WMS Multichem usprawnił procesy magazynowe. Począwszy od przyjęcia surowców na magazyn, przez zatowarowanie w wyznaczonym miejscu, aż po wydanie na produkcję i wreszcie przesunięcie puszek z gotowym wyrobem do innego magazynu. Wdrożenie systemu magazynowego Comarch ERP WMS przyspieszyło też proces realizacji corocznej inwentaryzacji. Zrezygnowano z ręcznego zliczania towarów, które wymuszało samodzielne wprowadzanie danych do systemu. Dzisiaj towary są zliczane przy użyciu kolektorów, dzięki czemu informacja o rodzaju czy ilości od razu trafia do systemu.

Oszczędność miejsca

Magazyny wysokoregałowe pozwalają maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie kilkunastokrotnie większej ilości towaru niż w przypadku standardowego, wielkopowierzchniowego składowania.

Wzrost bezpieczeństwa: zarówno pracowników, jak i asortymentu

Magazyny wysokiego składowania prawie nie wymagają udziału człowieka. Poza wózkami widłowymi na coraz większą skale wykorzystywane są także specjalne windy. Umożliwiają one pracownikom szybkie pobranie towaru czy umieszczenie go w odpowiednim miejscu. Dzięki temu magazynierzy nie muszą przeciskać się wąskimi korytarzami pomiędzy regałami, a to eliminuje ryzyko ewentualnego uszkodzenia partii podczas dostawy czy wydawania. Większe bezpieczeństwo przekłada się na redukcję kosztów wynikających z potencjalnych strat powstałych w wyniku uszkodzenia towaru, a także na poprawę wizerunku marki.

System magazynowy WMS, a potencjał magazynów wysokiego składu, co umożliwia szybka lokalizacja towaru w magazynie

Przykład wdrożenia w firmie Multichem dowodzi tego, że składowanie wysokoregałowe to nie tylko przyszłość branży logistycznej, ale i wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych, które są nastawione na dynamiczny rozwój.

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić