Przemysł

Usprawnij rozliczanie kosztów produkcji w Twojej firmie dzięki systemowi Comarch ERP

Czy w Twojej firmie występują problemy związane istotnymi danymi o produkcji? Być może brakuje Ci szczegółowych informacji dotyczących kosztów lub aktualnej realizacji produkcji? Być może szukasz sposobu na to, aby usprawnić i zautomatyzować rozliczanie kosztów produkcji, albo potrzebujesz odpowiednich narzędzi informatycznych? Jeśli tak, przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jakie rozwiązania, dostępne w systemie Comarch ERP XL, proponuje Partner Comarch – firma Graphcom.

Cena ewidencyjna czy rzeczywista?

Każda firma produkcyjna posiada indywidualne preferencje, odnośnie stosowania wybranej kategorii ceny. Zależy to zwykle od wielu czynników. Każdy ze sposobów ma zarówno wady, jak i zalety. Jeśli decydujemy się na cenę ewidencyjną, możemy patrzeć na poszczególne działania oraz koszty bardziej całościowo, przy mniejszym nakładzie pracy. Cena ewidencyjna jest stosowana zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją masową, gdzie dane dotyczące kosztów są powiązane z wieloma okresami rozliczeniowymi. Co więcej, dzięki tej metodzie poszczególne technologie mogą zostać bardziej ogólnikowo zdefiniowane, a pracownicy nie muszą wprowadzać zbyt wielu danych do systemu ERP. Cena rzeczywista wymaga natomiast rejestracji kosztów w momencie ich wystąpienia. W tym celu należy odpowiednio rozbudować definicje poszczególnych technologii i dokładnie śledzić realizowane operacje (takie jak czas trwania albo moment rozpoczęcia i zakończenia). Przy tej metodzie często używa się systemów klasy MES. Dzięki nim można sprawnie rejestrować konkretne działania bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych, mające wpływ na późniejsze rozliczanie kosztów produkcji.

Rozliczanie kosztów produkcji w systemie Comarch ERP XL z podziałem na obszary funkcjonalne:

rozliczanie kosztów produkcji

Szczegółowa kontrola realizacji produkcji pozwala nam na bardziej dokładną analizę kosztów. Można je dodatkowo rozbijać na poszczególne produkty lub operacje. Ta metoda jest z pewnością odpowiednia dla firm, które głównie wytwarzają tzw. towary konfigurowalne, lub produkty na indywidualne zamówienie. Zgromadzone w systemie ERP dane wykorzystać można następnie w specjalnie przygotowanych raportach, w module Comarch Business Intelligence. Za pomocą modułu Comarch BI Twoja firma może skorzystać z informacji znajdujących się w całym systemie Comarch ERP. Na podstawie zebranych danych możesz tworzyć dedykowane analizy i raporty (zarządcze i controllingowe) i w ten sposób otrzymać informacje np. o globalnej rentowności i wynikach Twojej firmy.

Rozliczanie kosztów produkcji dla wyrobów gotowych

Zanim rozpoczniesz realizację zlecenia produkcyjnego, warto abyś zweryfikował cenę sprzedaży danego towaru, tak aby jego produkcja była opłacalna. Możesz to zrobić za pomocą dokumentu kalkulacji kosztów, który dostępny jest w systemie Comarch ERP XL z poziomu wskazanej technologii. Dzięki narzędziu możesz sprawnie oszacować koszty jeszcze przed zaczęciem produkcji oraz określić rentowność i cenę sprzedaży dla wyrobu gotowego. Dla dokumentu kalkulacji kosztów możesz również zdefiniować różne parametry wyceny (np. czas realizacji zlecenia, cenę materiałów lub koszt gniazd roboczych). Dzięki temu możliwe jest stworzenie wiele różnych wariantów kalkulacji, dla wybranego zlecenia produkcyjnego. W ten sposób każdemu z Twoich klientów możesz zaproponować warunki realizacji zamówienia, które są najlepiej dobrane do jego indywidualnych potrzeb (m.in. priorytet na cenę, jakość lub czas realizacji).

Za pomocą dokumentu kalkulacji kosztów masz możliwość rozliczyć nie tylko koszty bezpośrednie (takie jak materiały, pracownicy czy maszyny), ale również uwzględnić koszty pośrednie, dotyczące realizacji zlecenia produkcyjnego (np. koszty energii, serwisu lub transportu). System Comarch ERP XL umożliwia rozpisanie kosztów pośrednich w oparciu o tzw. klucze podziałowe (np. ze względu na ilość wykorzystanych zasobów lub czas trwania operacji). Dzięki takim mechanizmom rozliczanie kosztów produkcji można realizować sprawnie i precyzyjnie.

Cena rzeczywista i rozliczanie kosztów produkcji

Koszty związane z realizacją zleceń produkcyjnych można podzielić na trzy podstawowe kategorie: koszty surowców, realizacji oraz ogólne (pozostałe). Pierwszy rodzaj wynika z dokumentów RW, które przypisuje się do danego zlecenia produkcyjnego. Drugi rodzaj kosztów dotyczy samej realizacji produkcji, a więc na przykład wynagrodzeń pracowników i kosztów pracy maszyn. Ostatni rodzaj związany jest z kosztami pośrednimi. Dotyczą one danego zlecenia produkcyjnego, w związku z czym powinno się uwzględnić je w rozliczeniu. Mogą to być na przykład koszty serwisu, transportu lub energii.

Gdy produkcja jest już zakończona, wytworzony towar zostaje przyjęty w systemie za pomocą dokumentu PW. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich kosztów zarejestrowanych podczas produkcji. Dzięki temu możliwe jest rozliczenie kosztów produkcji rzeczywistych w systemie Comarch ERP XL. Ponieważ cena rzeczywista jest związana ściśle z działaniami na produkcji. Jej oszacowanie jest oparte na danych zgromadzonych w module Comarch ERP XL Produkcja oraz wybranych informacjach pochodzących z modułu księgowego (np. w przypadku kosztów pośrednich).

Cena rzeczywista i jej poszczególne elementy w systemie Comarch ERP XL:

rozliczanie kosztów produkcji

Cena ewidencyjna i rozliczanie kosztów produkcji

Jeśli interesuje Cię rozliczanie kosztów produkcji na podstawie ceny ewidencyjnej, na początku musisz przyjąć pewną wartość ceny. Będzie ona podlegać późniejszej aktualizacji w miarę, jak kolejne zlecenia produkcyjne będą realizowane. Cenę ewidencyjną można korygować dzięki obliczonej różnicy pomiędzy pierwotnie założoną ceną a wynikającą z analizy kosztów wartością. Kalkulowanie ceny ewidencyjnej następuje w module Comarch ERP XL Księgowość na podstawie dokumentów księgowych (np. kosztów surowców zapisanych w dokumentach RW, lub kosztów wynagrodzeń znajdujących się w dokumentach LP). Obliczając cenę ewidencyjną analizujemy koszty z perspektywy kont księgowych (np. koszty produkcji – 501, koszty wydziałowe – 530, wyroby gotowe – 601). Następnie przeksięgowujemy je na koszty rozliczenia produkcji (np. konto 580).

Możliwe jest również uwzględnienie wszelkiego rodzaju dodatkowych kosztów (np. kosztów energii, amortyzacji czy usług zewnętrznych). Można je dodać do rozliczenia z wykorzystaniem księgowań okresowych i kluczy podziałowych. Dzięki obliczonemu finalnemu saldu konta rozliczenia produkcji, możliwa jest korekta pierwotnie założonej ceny. Po kilku okresach sprawozdawczych różnice (zmierzone odchylenia) mają szansę stać się na tyle małe, że nie będą miały wielkiego wpływu na rozliczanie kosztów produkcji.

Cena ewidencyjna i jej poszczególne elementy w systemie Comarch ERP XL:

rozliczanie kosztów produkcji

Poznaj nasze usługi informatyczne dla firm. Jeśli chcesz usprawnić działanie swojego przedsiębiorstwa, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Kliknij abySzybki kontaktzadzwonić